Fred Thus e-mail: ingroenehanden@gmail.com tel. 06 30 72 66 83

Wie kunnen zich aanmelden?

Mensen met 'groene vingers' kunnen ook mensen zijn met een beperking waardoor ze vaak niet zomaar dat werk kunnen doen waarvoor ze eigenlijk willen gaan….
Gekeken wordt naar de individuele mogelijkheden van iedere cliënt die zich aanmeldt.
Vanuit een startpositie waarbij sprake is van een juiste motivatie en gedrevenheid om in– en met de natuur te werken is veel mogelijk!

Aan ons de schone taak om het werk waar nodig aan te passen en op de mens toe te spitsen om wie het gaat.

Een greep uit de veelheid aan werkzaamheden

In principe kan een ieder die gemotiveerd is om buiten werk te willen doen en daarbij gehinderd wordt door een (lichamelijke) beperking, zich aanmelden.