Even voorstellen: Fred Thus, werkbegeleider/ therapeut  en werkzaam als ZZP-er in het eigen zorgbedrijf  ‘In Groene Handen’.

Werkbegeleider

Werkbegeleider zijn met therapeutische achtergrond.

Werkbegeleider zijn betekent dat ik de mens, die zich met zijn hulpvraag bij mij aanmeld, zijn verhaal laat doen waarbij de wens tot deelname aan arbeidsmatige en zinvolle dagbesteding centraal staat. Ik filter uit dit verhaal een aantal (soms onuitgesproken) essentiële wensen.

Arbeid binnen 'In Groene Handen'

Centraal staat de vraag hoe arbeid binnen 'In Groene Handen' kan bijdragen aan de verwezenlijking van die wensen. We zetten samen een route uit; waar kleine doelen de route markeren en waar "tussenstops" duidelijk maken waar we zijn op de route.
Maar ook zijn deze tussenstops (in de vorm van een werkgesprek tussen cliënt en werkbegeleider) ervoor om te kijken of de route nog de juiste is- of dat er mogelijk een nieuwe (zij-) route moet worden ingegaan.
Het zinvol werk doen op een Biologisch Dynamische boerderij kan wel degelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het uitgroeien tot een "contente mens".
De werkstructuur en het 'buiten zijn' (met de seizoenen opwerken) heeft als meerwaarde dat je als mens deel bent van het ritme van de natuur. Als vanzelf brengt dat evenwicht en innerlijke rust in de mens.