Even voorstellen: Fred Thus, werkbegeleider/ therapeut  en werkzaam als ZZP-er in het eigen zorgbedrijf  ‘In Groene Handen’.

Eigen-wijs

Eigen-wijs Dat brengt mij op mijn therapeutische achtergrond; vanuit mijn werken als (natuurgeneeskundig) therapeut- zie ik steeds de mens als een geheel van alle delen die hem zo eigen-wijs maken.
Zijn levensweg maakt hem uniek- in alle hoogte- en dieptepunten, zijn ervaringen, zijn gezin van afkomst, zijn liefhebberijen, zijn wensen voor de toekomst en uiteindelijk ook de beperking waarmee hij leeft. Alles hangt met elkaar samen. Als therapeut observeer ik eigenheden en differenties in het gedrag en in de aanwezigheid van "mijn” groep IGH medewerkers. Ik ben geoefend in het signaleren van onuitgesprokenheden, van lichaamstaal, van subtiele uitingen die mogelijk van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van de betreffende mens, voor zijn route binnen In Groene Handen. Ik vind het van groot belang dat de IGH medewerker in zijn verhaal kan komen tijdens zijn werken binnen het Zorgbedrijf en dat hij zich veilig kan voelen.
Vanuit dit licht vind ik het van wezenlijk belang om- indien een IGH medewerker daar toestemming voor geeft- een nauw contact te onderhouden met zijn "thuisfront". (Ouders, partners, persoonlijke begeleiders e.a.).