Werken binnen het zorgbedrijf  ‘In Groene Handen’ biedt veel mogelijkheden en voordelen.

Zorgbedrijf 'In Groene Handen'

'In Groene Handen' biedt plaats aan vier tot vijf mensen met een hulpvraag, per dagdeel.

Er wordt gewerkt op locatie ‘De Meander’; een Biologisch Dynamische Boerderij voor Groente en Fruit en Eieren, met Boerderijwinkel, te Brummen.

Sommigen van hen werken 1 á 2 dagdelen per week, anderen werken het maximum van 8 dagdelen. Binnen In Groene Handen wordt gewerkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Totaal 8 dagdelen dus. Op woensdag is In Groene Handen gesloten. Ik vind een goed onderhouden contact met het thuisfront van de mensen die binnen 'In Groene Handen' komen werken, erg belangrijk. Maar dit laatste geschiedt enkel met uitdrukkelijke toestemming van- en na overleg met-de betreffende hulpvrager.

Dagindeling

De dagen zijn als volgt ingedeeld:

9.00 u - 12.30 u ochtend dagdeel (vanaf 8.45 u is er koffie en thee)

10.30 u - 11.00 u koffie/ theepauze

12.30 u - 13.00 u lunchpauze

13.00 u - 16.00 u middag dagdeel (vanaf 12.30 u is er soep)

15.30 u - 15.50 u koffie/ theepauze

15.50 u – 16.00 u opruimen, omkleden e.d.

Voor werkkleding/ werkschoenen wordt gezorgd, evenals voor koffie/ thee en soep.