Werken binnen het zorgbedrijf  ‘In Groene Handen’ biedt veel mogelijkheden en voordelen.

Werken binnen'In Groene Handen'

Het werken binnen In Groene Handen (IGH), op boerderij ‘de Meander’ karakteriseert zich het best aan de hand van de volgende kenmerken:

• Een beschutte werkomgeving (kleinschalige land- en tuinbouw);

• Een gemoedelijke werksfeer binnen een boerenbedrijf met een rijk verleden

• Geen sprake van werkdruk, vanuit het boerenbedrijf, op de schouders van de IGH medewerker;

• De IGH medewerker wordt in de gelegenheid gebracht zijn individuele grenzen te verkennen;

• Rust en erkenning vinden vanuit een - mogelijk - innerlijk verstoorde wereld van de IGH medewerker ;

• Maatwerk: de IGH medewerker kiest soms voor een geheel eigen route; waar nodig ondersteund en gestuurd door de werkbegeleider/therapeut;

• Er wordt gewerkt met een duidelijke werkstructuur: de IGH medewerker weet waar hij aan toe is (duidelijke afspraken over de beoogde doelen);

• De de IGH medewerker levert een belangrijke bijdrage aan het totale groeiproces van groente- en fruit producten; er is sprake van zingevend werk

• Veelzijdig werk-aanbod binnen 'In Groene Handen'. Er is werk voor de meer 'fijnzinnige handen'- maar ook voor de meer 'stevig doorpakkende handen';

• De geboden mogelijkheid tot 'seizoenswerk'; bij fysieke kwetsbaarheid kan eventueel alleen in voorjaar/zomer gewerkt worden en in de koude maanden een time out worden genomen.

• Het werken met wat Leeft;

• De heilzame uitwerking op iemands hele wezen; in het contact met de natuur en wat deze te bieden heeft het jaar door.

• Betaling van de begeleide werkplekken binnen ‘In Groene Handen’ geschiedt m.n. (door gesloten Overeenkomsten van het Zorgbedrijf met verschillende Gemeenten), vanuit WMO gelden en/of WLZ gelden, dan wel door PGB- gelden, maar andere regelingen zijn altijd bespreekbaar.